Bio Hyd 46

Kontakta oss för offert.

Binol Hyd 46 är en vegetabilisk hydraulvätska avsedd för användning i såväl mobil som stationär hydraulik.

Produkten är speciellt lämpad vid miljömässigt känsliga användningsområden.

Ladda ner säkerhetsblad

Kontakta oss för offert

Beskrivning

Miljöanpassad hydraulvätska baserad på förnybara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.

Svensk Standard 15 54 34 och ISO 15380 HEES. Produkten är SP-listad.

Applikationer

Avsedd för användning i såväl mobil som stationär hydraulik.

Produkten är speciellt lämpad vid miljömässigt känsliga användningsområden.

Rekommendationer för användning

Lagras och hanteras vid -20 till +40°C. Lagras i torr miljö och skyddas från extrema temperaturer.

Rekommenderad lagringstid: >24 månader.

Vid nyfyllning rekommenderas att systemet och alla komponenter som kommer i kontakt med oljan noggrant rengörs i förväg.

Rekommendation för optimal prestanda och livslängd:
• Undvik att produkten förorenas av vatten.
• Använd korrekt utrustning för filtrering.
• Undvik överhettning.

Tekniska egenskaper

Densitet vid 20 °C, kg/m3 920
Viskositet 40 °C, mm²/s 42
Viskositet -20 °C, mm²/s 1100
Viskositetsindex 200
Färg Röd
Flampunkt COC, °C >200
Lägsta flyttemperatur, °C -39

Rådfråga din representant för ytterligare information.