Bio BF 10

Kontakta oss för offert.

Bio BF 10 används för rengöring och smörjning av bandsågar, cirkelsågar och hyvelbord med mera inom sågverksindustrin. Produkten är testad mot de tätningsmaterial och färger som vanligen används av de ledande tillverkarna av sågverks- och snickeriutrustning.

Ladda ner produktblad
Ladda ner säkerhetsblad

Frakt tillkommer på nedanstående priser.
Order över 3000 liter levereras fraktfritt.

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

Icke vattenblandbar olja baserad på förnybara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk samt ej heller hudirriterande.
Produkten ska användas outspädd.

Applikationer

Produkten är avsedd för ett flertal användningsområden:
– För rengöring och smörjning av bandsågar, cirkelsågar och hyvelbord inom sågverksindustrin. Produkten är testad mot de tätningsmaterial och färger som vanligen används av de ledande tillverkarna av sågverks- och snickeriutrustning. Den är ett miljöanpassat alternativ till mineraloljor, t.ex. diesel.
– För användning i svetsrobotar. Oljan förhindrar fastbränning av svetssprut i munstycken samt på fixturer och arbetsstycken.

Rekommendationer för användning

Lagras och hanteras vid +5 till +40°C. Lagras i torr miljö och skyddas från extrema temperaturer.
Rekommenderad lagringstid: >24 månader.
Vid nyfyllning rekommenderas att systemet och alla komponenter som kommer i kontakt med oljan noggrant rengörs i förväg.

Rekommendation för optimal prestanda och livslängd

• Undvik att produkten förorenas av vatten.
• Minimera förekomst av vattenbaserade tvättvätskor.
• Använd korrekt utrustning för filtrering.
• Undvik överhettning.

Typiska egenskaper

Densitet 20 °C, kg/m3 890
Viskositet 40 °C, mm²/s 10
Viskositet 20 °C, mm²/s 20
Färg Gul
Flampunkt COC, °C >150
Lägsta flyttemperatur, °C -12

Rådfråga din representant för ytterligare information.