DST Hydraulic Oil HVLP 46

Kontakta oss för offert.

Hydraulolja

För tunga hydraulsystem, till exempel schaktutrustning och permanenta installationer som arbetar under högt tryck i ett brett temperaturintervall. Oljan kan också användas i smörjsystem för allmän smörjning.

Ladda ner produktblad

Bulkvolym säljs som ”Olja som tjänst” – Kontakta oss för offert.

Kontakta oss för offert
Kategori:

Beskrivning

En multigrade hydraulolja baserad på noggrant utvalda grupp II-basoljor, som med speciellt utvecklade tillsatser ger följande fördelar:

 • Ett brett temperaturområde.
 • Utmärkta slitageförebyggande egenskaper.
 • Mycket bra skydd mot korrosion.
 • Mycket oxidationsstabil.
 • Mycket bra vattenseparation.
 • Mycket bra luftavskiljning och skumdämpning.
 • God kompatibilitet med tätningar.
 • Låg lägsta flyttemperatur.

Rekommendationer för användning

Denna hydraulolja passar för tunga hydraulsystem, till exempel schaktutrustning och permanenta installationer som arbetar under högt tryck i ett brett temperaturintervall. Oljan kan också användas i smörjsystem för allmän smörjning.

Specifikationer

 • AFNOR NF E 48-603 HV
 • ASTM D 6158 HV
 • Cincinnati Machine P-70
 • Denison HF-0/HF-1/HF-2
 • DIN 51524-3 HVLP
 • Eaton-broschyr 694 för 35VQ25A
 • GM LS-2
 • ISO 11158 HV

Typiska egenskaper

Densitet vid 15 °C, kg/l: 0,863
Viskositet 40 °C, mm²/s: 46
Viskositet 100 °C, mm²/s: 8,3
Viskositetsindex: 158
Flampunkt COC, °C: 205
Lägsta flyttemperatur, °C: -48