DST Hydraulic Oil HVLP ZF Plus 32

Kontakta oss för offert.

Zinkfri hydraulolja

För tunga hydraulsystem, till exempel för schaktutrustning och permanenta installationer som arbetar under högt tryck och låg temperatur. Den kan också användas i smörjsystem för allmän smörjning.

Ladda ner produktblad

Bulkvolym säljs som ”Olja som tjänst” – Kontakta oss för offert.

Kontakta oss för offert
Kategori:

Beskrivning

En högvärdig zinkfri hydraulisk olja baserad på noggrant utvalda högkvalitativa hydrokrackade grupp III-basoljor, som med speciellt utvecklade tillsatser ger följande fördelar:

 • Ett extremt brett temperaturområde.
 • Utmärkta slitageförebyggande egenskaper.
 • Mycket bra skydd mot korrosion.
 • Mycket oxidationsstabil.
 • Mycket bra vattenseparation.
 • Mycket bra luftavskiljning och skumdämpning.
 • God kompatibilitet med tätningar.
 • Låg lägsta flyttemperatur.

Rekommendationer för användning

Denna hydraulolja passar till tunga hydraulsystem, till exempel för schaktutrustning och permanenta installationer som arbetar under högt tryck och låg temperatur. Den kan också användas i smörjsystem
för allmän smörjning.

Specifikationer

 • AFNOR NF E 48-603 HV
 • AIST (US Steel) 126/127/136
 • Cincinnati Machine P-68
 • Denison HF-0/HF-1/HF-2
 • DIN 51524-3 HVLP
 • Eaton (Vickers) M-2950-S
 • ISO 11158 HV
 • ISO 6743/4 HV
 • SEB 181 222

Typiska egenskaper

Densitet vid 15 °C, kg/l: 0,843
Viskositet 40 °C, mm²/s: 34
Viskositet 100 °C, mm²/s: 11,2
Viskositetsindex: 340
Flampunkt COC, °C: 162
Lägsta flyttemperatur, °C: -51