En investering i oljerening ger ditt företag en bättre ekonomi.

frostingUncategorized

Se filmen om hur Recond Oil Box fungerar!

En enkel, miljövänlig lösning för ökad drifttid och processtillgänglighet. En investering i oljerening ger ditt företag en bättre ekonomi.

Tar bort alla typer av kontamination:
Mjuka och hårda partiklar, ner till nano-storlek
Bakterier Vatten (fritt, bundet och emulsifierat)
Slam och olösliga ämnen (”varnish”)
Oxidationsprodukter, lösliga (pre-varnish)

Fördelar:
Kostnadseffektivt underhåll
Inga oljebyten – miljövänligt
Byt filter istället för att byta olja
Ökad livslängd på utrustningen
Färre driftsavbrott
Ingen oxidering av oljan

Källa: skf.com