Kallelse till bolagsstämma 11 juni 2024

Rocco OilNyheter

Rocco Oil Sweden (publ) KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA OBS!  Rättelse och komplettering till tidigare utsänd kallelse. Notera särskilt ändrade datum för anmälan och komplettering om direktregistrering av förvaltarregistrerade aktier. Aktieägarna i Rocco Oil Sweden AB, (publ), org.nr. 559103–8012, ”Bolaget” kallas härmed …

Lyckad riktad emission i ROCCO Oil Sweden AB

frostingPressrelease

ROCCO Oil Sweden AB har tagit in kapital för att utveckla verksamheten. Intresset för den riktade emissionen om 17 MSEK var stort och emissionen överteckades. Arbetet framåt kommer handla om expansion, utökad organisation, utbyggnad av labb och marknadsföring. Bland investerarna …

EU Kommissionen riktar ljuset mot DST-tekniken

frostingNyheter, Omnämning

Vi är glada att se att kunskapen och förståelsen för DST-tekniken uppmärksammas av Europeiska Kommissionen. Detta är en given funktion att ta hänsyn till under de nya Ecodesign-direktiven. Vi kan nu förlänga livslängden på fossila oljor och med det reducera …

Vätskor för metallbearbetning förbättras med hjälp av DST-tekniken

frostingNyheter

Ren vätska är grundläggande för att säkerställa produktkvalitet och att maskinen fungerar korrekt, tillförlitligt och med låga drifts- och underhållskostnader över tid. Läs publikationen om hur DST-tekniken förbättrar metallbearbertningsvätskornas prestanda och förlänger serviceintervallet. Publikationen är utgiven av SKF RecondOil i …