Vi revolutionerar svensk industris
användning av industrioljor

För högre kvalitet, bättre ekonomi och en hållbar framtid

Cirkulär affärsmodell med miljövinster

ROCCO Oil Sweden AB revolutionerar svensk industris användning av industrioljor. Affärsidén bygger på en unik och hållbar teknik samt en cirkulär affärsmodell som tillför företagets kunder betydande vinster ekonomiskt, miljö- och kvalitetsmässigt.

I samarbete med SKF RecondOil etablerar ROCCO Oil Sweden den första svenska produktionsanläggningen i Ånge med kapacitet för återställning av mer än 3 000 m3 olja per år. Vår produktion, uppvärmning av lokaler och el som vi använder är 100 % fossilfri. Till värme och produktion används industriell spillvärme.

För varje kilo olja som vi renar och återställer sparar vi upp till 3,8 kilo CO2. Detta är verifierat i en avancerad Life Cycle Analysis gjord av IVL.

Erfaren och engagerad ledning

Huvudinvesterare i företaget är de professionella ishockeyspelarna Emil och Elias Pettersson. Vd och styrelseledamot Torbjörn Pettersson representerar sönerna i bolaget och är med erfarenheter från fastighetsutveckling mycket värdefull för ROCCO Oil Swedens etableringar av nya produktionsenheter i Sverige.

Marknads- och säljansvarig Hans Lejdebring har mångårig erfarenhet av internationell produktetablering i Europa genom tidigare uppdrag hos IBM, Micromuse, SevOne och Toyota Industries.

Styrelse med specialistkompetens

Företagets styrelse och organisation har specialistkompetens inom energioptimering, hållbara produktionslösningar, affärsutveckling, marknad och affärsjuridik.

Styrelseordförande Bo Berglund är näringslivsutvecklare och konsult inom affärs- och organisationsutveckling. Tidigare uppdrag: vd för AB Elkapsling och ledande positioner inom AkzoNobel, Permascand, Posten Logistik samt Fuji Film med ansvar för projekt inom teknik- och affärsutveckling samt övergripande bolagsutveckling.

Styrelseledamot Nils-Erik Jonasson med specialistkompetens inom energioptimering har arbetat nära utvecklarna av DST-tekniken under många år. Driver företaget Recond Concept med uppdrag över hela världen.

Styrelseledamot Per Berglund är affärsutvecklare på det regionala inkubatorföretaget BizMaker. Civilekonom med 20-årig erfarenhet av konsultuppdrag inom organisations- och affärsutveckling i ett stort antal branscher.

Styrelseledamot Carl Robert Hansson är konsult inom management och affärsjuridik. Tidigare bolagsjurist, affärsutvecklare, divisionschef och vd i bolag inom Akzo Nobel-koncernen. Har lång erfarenhet av fabriksanläggningar, försäljning av kemikalier och av internationella licensaffärer både som jurist och affärsansvarig.