EU Kommissionen riktar ljuset mot DST-tekniken

frostingNyheter, Omnämning

Vi är glada att se att kunskapen och förståelsen för DST-tekniken uppmärksammas av Europeiska Kommissionen. Detta är en given funktion att ta hänsyn till under de nya Ecodesign-direktiven. Vi kan nu förlänga livslängden på fossila oljor och med det reducera CO2-avtrycket avsevärt. Detta är helt revolutionerande då fossil olja tidigare var en förbrukningsvara, till att nu vara en helt cirkulär produkt.

SKFOAAS-projektet använder en banbrytande lösning som kallas Double Separation Technology (DST) som kan förändra vårt sätt att se på industriella oljor – från en kostsam förbrukningsvara till en helt cirkulär produkt. Hur är detta möjligt? Först tillsätts en specialiserad kemisk sammansättning, kallad booster, till oljan. Boostern drar till sig smuts – ända ner till partiklar i nanostorlek. Därefter separeras all smuts från oljan, vilket ger en ren olja som kan återanvändas många gånger – i vissa fall på obestämd tid!

Denna innovation är ett bra exempel på cirkulär ekonomi, i linje med EU:s industristrategi, som syftar till att införa cirkularitet i nya sektorer av europeisk industri och påskynda övergången till klimatneutralitet.
Eftersom vi kan regenerera olja istället för att förstöra den efter en användning, används färre råvaror som metaller, och mindre avfall och föroreningar skapas. Sist men inte minst minskar tekniken också avsevärt utsläppen av växthusgaser. Detta beror på att mindre behov av jungfruolja innebär mindre fossilbränsleanvändning, och även färre utsläpp från produktion, transport och kassering av olja.

Potentiellt kan tekniken också sänka kostnaderna för konsumenter av produkter från de berörda industrierna eftersom industriproducenter inte behöver köpa så mycket ny olja. Regenerering av oljor kan tillämpas på praktiskt taget alla industrier och många oljetyper. Som ett resultat kan SKFOAAS-lösningen användas inom nästan alla industrier, såsom flyg, marin, gruvdrift, mineralbearbetning, cementproduktion, bil- och lastbilstillverkning, i Europa och över hela världen.

På deras webbplats kan du läsa om det spanska projektet SKFOOFAS som står för SKF RECONDOIL AS A SERVICE. Precis det vi på ROCCO Oil Sweden gör i Ånge.
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/stories/skfoaas-story-new-circular-technology-oil-regeneration-european-industry-and-climate_sv#ready-for-take-off–with-the-eu-innovation-fund