Inbjudan till bolagsstämma 1 juni 2023

frostingNyheter, RoccoOil Sweden AB

Aktieägarna i ROCCO Oil Sweden AB (publ), org.nr. 559103–8012, kallas härmed till bolagsstämma torsdag den 1 juni kl. 17:00 på Järnvägsgatan 15, 841 33 i Ånge.

Anmälan om deltagande kan du göra via email till Hans Lejdebring på hans@roccosweden.se
Anmälan skall senast göras senast onsdagen den 31 maj.

Ni som inte kan närvara fysiskt kan ordna med en fullmakt för någon som skall företräda era aktier på stämman på plats.
ROCCO Oil Sweden AB föreslår att en hybridstämma skall hållas med deltagande på länk via Internet för de som ej kan närvara fysiskt som ett komplement till ovan. Du kan alltså som ägare finnas på plats fysiskt, via ombud fysiskt eller själv via länk (ombud via länk är ej accepterat).

Bifogat finner du förslag till dagordning – Dagordning årsstämma_ROS20230601

Väl mött den 1 juni kl. 17.00