Klimatkompensation – ett sätt att lura sig själv?

Rocco OilRoccoOil Sweden AB

Klimatkompensation innebär att när ett ton koldioxid släpps ut så ”kompenseras” det med en minskning av samma mängd någon annanstans. Detta uppnås genom att den som orsakar utsläppet köper koldioxidkrediter som stimulerar investeringar i projekt för koldioxidminskningar runt om i världen. Det är det snabbaste sättet för företagen att uppnå utsläppsminskningar och det enda sättet att uppnå koldioxidneutralitet.

En fråga som ofta ställs i samband med kompensation via koldioxidkrediter är om det verkligen bidrar till ökad hållbarhet? Farhågan är att det i realiteten blir ett sätt att köpa sig fri från ansvar och bara skjuter lösningen av problemet på framtiden.

Kostnaden för de företag som orsakar koldioxidutsläpp måste öka mycket kraftigt för att utsläppen verkligen skall minska. Företagen som skapar koldioxidutsläpp måste tvingas till en hållbar, cirkulär ekonomi genom att dramatiskt minska sitt avfall samt att återanvända och förlänga livet på sina produkter.

EU-taxonomins miljömål nummer 1) Begränsning av klimatförändringar och nummer 4) Övergång till en cirkulär ekonomi (minska avfall) är där vi med mycket kännbart ökade skatter som styrmedel kan få till en omedelbar beteendeförändring.

ROCCO Oil Swedens hela verksamhet bygger på dessa två miljömål. Nu måste vi få hjälp av våra beslutsfattare så att det sker en beteendeförändring. Sluta klimatkompensera – ta ansvar för dina egna produkters påverkan på miljön direkt!

 

Hans Lejdebring
Marknads & Försäljningschef, ROCCO Oil Sweden AB
hans.lejdebring@roccosweden.se
+46 (0)70 606 99 54