Nytt ångeföretag får statliga medel till utrustning

Rocco OilNyheter

Det nystartade företaget ROCCO Oil Sweden AB får 8 530 430 kronor i stöd för en investering på totalt 24 372 656 kronor. Verksamheten som ska bedrivas i Ånge bygger på ny teknik för mekanisk rening av industriell olja som innebär att oljan kan återanvändas under lång tid istället för att bytas ut. Företaget räknar med att omsätta åtta miljoner kronor och sysselsätta fyra personer under uppstartsåret 2019 och sedan öka till totalt tio personer år 2021. Regionen beviljar stödet eftersom etableringen skapar möjligheter för ett företag som kan utvecklas och växa långsiktigt i ett av länets glesbygdsområden och därmed bidra till sysselsättningsökning på landsbygden. Även utifrån hållbarhetsperspektivet i affärsidén, görs bedömningen att företaget har goda möjligheter till lönsamhet.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel för främjande och skapande av regional utveckling och tillväxt, 1:1-anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Källa: Region Västernorrland