Bio Band 20

Kontakta oss för offert.

Bio Band 20 används för rengöring och smörjning av bandsågar, cirkelsågar och hyvelbord inom sågverksindustrin. Produkten är en icke vattenblandbar olja baserad på förnybara råvaror. Bio Band 20 är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk samt ej heller hudirriterande.

Ladda ner produktblad
Ladda ner säkerhetsblad

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

Bio Band 20 är en icke vattenblandbar olja baserad på förnybara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk samt ej heller hudirriterande. Produkten ska användas outspädd.

Applikationer

Används för rengöring och smörjning av bandsågar, cirkelsågar och hyvelbord inom sågverksindustrin.
Produkten är testad mot de flesta tätningsmaterial och färger som vanligen används av de ledande tillverkarna av sågverks- och snickeriutrustning.
Produkten är ett miljöanpassat alternativ till mineraloljor, t.ex. diesel.

Rekommendationer för användning

Lagras och hanteras vid +5 till +40°C. Lagras i torr miljö och skyddas från extrema temperaturer.
Rekommenderad lagringstid: >24 månader.
Vid nyfyllning rekommenderas att systemet och alla komponenter som kommer i kontakt med oljan noggrant rengörs i förväg.

Rekommendation för optimal prestanda och livslängd:

• Undvik att produkten förorenas av vatten.
• Minimera förekomst av vattenbaserade tvättvätskor.
• Använd korrekt utrustning för filtrering.
• Undvik överhettning.

Typiska egenskaper

Densitet 20 °C, kg/m3 910
Viskositet 40 °C, mm²/s 20
Viskositet 20 °C, mm²/s 40
Färg Gul
Flampunkt COC, °C >150
Lägsta flyttemperatur, °C -12

Rådfråga din representant för ytterligare information.