Bio Band E40

Kontakta oss för offert.

Bio Band E40 används utspädd i vatten som kyl-, smörj- och rengöringsvätska för sågband och klingor inom sågverksindustrin. Produkten är en emulgerande olja baserad på avancerad esterteknologi från förnybara råvaror. Bio Band E40 är ett vattenblandbart koncentrat avsett att användas inom sågverksindustrin.

Ladda ner produktblad
Ladda ner säkerhetsblad

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

Bio Band E40 är en emulgerande olja baserad på avancerad esterteknologi från förnybara råvaror. Produkten är ett vattenblandbart koncentrat avsett att användas inom sågverksindustrin.

Applikationer

Används utspädd i vatten som kyl-, smörj- och rengöringsvätska för sågband och klingor inom sågverksindustrin.

Rekommendationer för användning

Koncentratet späds till en brukslösning av 2-5% olja i vatten. Produkten ger en mjölkvit och mycket stabil emulsion med mycket gott rostskydd (tillsätt alltid koncentrat till vatten, ej omvänt).

Produkten kan appliceras förblandad eller företrädesvis via injektor. Emulsion som förblandats har begränsad lagringstid.

Lagras och hanteras vid +10 till +40°C. Lagras i torr miljö och skyddas från extrema temperaturer.

Förvara förblandad emulsion under en begränsad tid.

Dåligt eller inkorrekt underhåll av en emulsion kan leda till instabilitet och bakteriell tillväxt vilket förkortar dess livslängd avsevärt. Vid nyfyllning rekommenderas att systemet och alla komponenter som kommer i kontakt med emulsionen noggrant rengörs i förväg. Ett brett utbud av systemrengörare och andra stödkemikalier finns att tillgå.

Typiska egenskaper

Densitet 20 °C, kg/m3 920
Viskositet 40 °C, mm²/s 40
Viskositet 20 °C, mm²/s 90
Färg Gul/mörkgul
Flampunkt COC, °C >200
Lägsta flyttemperatur, °C -9

Rådfråga din representant för ytterligare information.