Bio Conveyor 46/68W

Kontakta oss för offert.

Miljöanpassad transportörkedjeolja

Fossilfri transportörkedjeolja baserad på förnybara råvaror.

Ladda ner produktblad
Ladda ner säkerhetsblad

Frakt tillkommer på nedanstående priser.
Order över 3000 liter levereras fraktfritt.

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

Fossilfri transportörkedjeolja baserad på förnybara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk eller hudirriterande. Avsedd för året runt-bruk i kedjetransportörer både utom- och inomhus.

Produkten är polär vilket gör att den har mycket god vidhäftningsförmåga mot metaller. Produktens utmärkta smörjegenskaper och penetreringsförmåga, både i torr och fuktig miljö, medför minskad friktion och slitage av ingående komponenter. Produkten ger dessutom ett mycket gott korrosionsskydd.

Tack vare de goda smörjande egenskaperna kan oljeförbrukningen minska avsevärt i jämförelse med mineraloljebaserade produkter, utan att äventyra slitageskyddet för gejdrar och kedjornas leder.

I anläggningar utrustade med centralsmörjsystem kan oljekonsumtionen lätt avläsas och totalekonomin kalkyleras vid jämförelse med konventionell mineralolja.

Rekommendationer för användning

Lagras och hanteras vid -20 till +40°C. Lagras i torr miljö och skyddas från extrema temperaturer.
Rekommenderad lagringstid: Mer än 24 månader.

Fördelar

  • Låg förbrukning
  • God vidhäftningsförmåga
  • Förnybar och fossilfri
  • Ger ett mycket gott rostskydd
  • Mycket gott slitageskydd ger minskade underhållskostnader

Typiska egenskaper

Densitet vid 20 °C, kg/m3: 917
Viskositet 40 °C, mm²/s: 49
Viskositet 100 °C, mm²/s: 11
Viskositet -20 °C, mm²/s: 880
Viskositetsindex: 230
Färg: Gul/Brun
Flampunkt COC, °C: >290
Lägsta flyttemperatur, °C: -36