Bio Conveyor 46/68W

Kontakta oss för offert.

Miljöanpassad transportörkedjeolja

Fossilfri transportörkedjeolja baserad på förnybara råvaror.

Ladda ner produktblad
Ladda ner säkerhetsblad

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

Fossilfri transportörkedjeolja baserad på förnybara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk eller hudirriterande. Avsedd för året runt-bruk i kedjetransportörer både utom- och inomhus.

Produkten är polär vilket gör att den har mycket god vidhäftningsförmåga mot metaller. Produktens utmärkta smörjegenskaper och penetreringsförmåga, både i torr och fuktig miljö, medför minskad friktion och slitage av ingående komponenter. Produkten ger dessutom ett mycket gott korrosionsskydd.

Tack vare de goda smörjande egenskaperna kan oljeförbrukningen minska avsevärt i jämförelse med mineraloljebaserade produkter, utan att äventyra slitageskyddet för gejdrar och kedjornas leder.

I anläggningar utrustade med centralsmörjsystem kan oljekonsumtionen lätt avläsas och totalekonomin kalkyleras vid jämförelse med konventionell mineralolja.

Rekommendationer för användning

Lagras och hanteras vid -20 till +40°C. Lagras i torr miljö och skyddas från extrema temperaturer.
Rekommenderad lagringstid: Mer än 24 månader.

Fördelar

  • Låg förbrukning
  • God vidhäftningsförmåga
  • Förnybar och fossilfri
  • Ger ett mycket gott rostskydd
  • Mycket gott slitageskydd ger minskade underhållskostnader

Typiska egenskaper

Densitet vid 20 °C, kg/m3: 917
Viskositet 40 °C, mm²/s: 49
Viskositet 100 °C, mm²/s: 11
Viskositet -20 °C, mm²/s: 880
Viskositetsindex: 230
Färg: Gul/Brun
Flampunkt COC, °C: >290
Lägsta flyttemperatur, °C: -36