Bio HYD 46 E

Kontakta oss för offert.

Bio HO 46 E är en miljöanpassad hydraulolja, baserad på förnyelsebara råvaror utvecklad för året-runt-bruk i såväl mobil som stationär hydraulik. Produkten är speciellt lämpad vid användning i miljömässigt känsliga områden eller i krävande applikationer. Mycket god smörhförmåga.

Ladda ner produktblad
Ladda ner säkerhetsblad

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

Bio HO 46 E är en miljöanpassad hydraulolja, baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.

Oljan är utvecklad för året-runt-bruk i såväl mobil som stationär hydraulik. Produkten är speciellt lämpad vid användning i miljömässigt känsliga områden eller i krävande applikationer.

Bio HO 46 E har mycket god smörjförmåga samt goda demulgerande och luftavskiljande egenskaper.

Specifikationer och normer

Produkten uppfyller de tekniska kraven i Svensk Standard 15 54 34, ISO 15380 HEES samt är SP-listad.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid -20 till +40 °C. Förvara produkten i sluten förpackning, i skydd för regn.

Förpackningsstorlekar

Bio HO 46 SE finns på fat och IBC.

Typiska egenskaper

Densitet vid 20 °C, kg/m3 920
Viskositet 40 °C, mm²/s 45
Viskositet 100 °C, mm²/s 9,5
Viskositet -20 °C, mm²/s 1300
Viskositet -30 °C, mm²/s 2700
Viskositetsindex 200
Färg Gul
Flampunkt COC, °C >300
Lägsta flyttemperatur, °C -48