Bio Saw 700

Kontakta oss för offert.

Miljöanpassad sågkedjeolja

Bio Saw 700 är en miljöanpassad sågkedjeolja baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande.

Bio Saw 700 rekommenderas som smörjmedel, för året-runt-bruk, till kedjor och svärd i motorsågar och skördare

Ladda ner produktblad
Ladda ner säkerhetsblad

Bulkvolym säljs som Olja som tjänst – Kontakta oss för offert.

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

Bio Saw 700 är en miljöanpassad sågkedjeolja baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande.

Bio Saw 700 rekommenderas som smörjmedel, för året-runt-bruk, till kedjor och svärd i motorsågar och skördare

Bio Saw 700 har ett extremt högt viskositetsindex, vilket innebär att produktens tjocklek varierar mindre vid temperaturförändringar och därigenom ger mycket god pumpbarhet i vinterklimat. Produkten är mycket lagringsstabil. Den uppvisar dessutom mycket goda rostskyddande egenskaper, både i normalt och salt vatten.

Bio Saw 700´s naturliga polaritet gör att den fäster avsevärt mycket bättre vid kedja och svärd än exempelvis motsvarande mineraloljebaserade produkter. Förutom detta är de vidhäftande egenskaperna ytterligare förbättrade. Produktens utmärkta smörjförmåga medför också till att förbrukningen kan reduceras med upp till 50 %. För att uppnå denna effekt skall därför oljepumpen anpassas till produkten.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid -20 till +40 °C. Förvara produkten
i sluten förpackning, i skydd för regn.
Förpackningsstorlekar
Bio Saw 700 finns i fat och IBC.

Miljöegenskaper

  • Nedbrytbarhet
  • Förnybar
  • Fossilfri
  • Funktion
  • Arbetsmiljö

Typiska egenskaper

Densitet vid 20 °C, kg/m³: 917
Viskositet 40 °C, mm²/s: 49
Viskositet 100 °C, mm²/s: 11
Viskositet -20 °C, mm²/s: 880
Viskositetsindex: 230
Färg: Gul/Brun
Flampunkt: COC, °C: >290
Lägsta flyttemperatur, °C: -36
Smörjförmåga, 4-ball MWSD –40 kg: 0,39 mm
Smörjförmåga, 4-ball WL: 260 kg