DST Cut S13

Kontakta oss för offert.

Pappersmaskinolja

DST Cut S13 är en högkvalitativ smörjolja som visat goda resultat i cirkulationssystem för Metso och Voith-pappersmaskiner.

Ladda ner säkerhetsdatablad (SDS)
Ladda ner tekniskt datablad (TDS)

Ladda ner produktkatalog för att lära dig mera om DST-tekniken

Bulkvolym säljs som ”Olja som tjänst” – Kontakta oss för offert.

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

DST Cut S13 rekommenderas för all typ av metallbearbetning. Den syntetiska basen i kombination med noga utvalda tillsatser, ger extremt god smörjförmåga vilket garanterar minimalt slitage på verktygen för att förlänga dess förbrukningstid.
Då oljan är kombinerad med DST-behandling, kan den användas fler gånger vilket innebär minimal miljöpåverkan och kraftig reducering av CO2-förbrukning.

DST Cut S13 är baserad på moderna askfria tillsatser för att skapa följande fördelar:

  • Utmärkta slitageförebyggande egenskaper.
  • Effektivt skydd mot korrosion.
  • Utmärkt vattenseparation.
  • Bra luftavskiljning.
  • Lämplig för användning med finfiltrering.
  • Förbättrad skydd av växlar.

Rekommendationer för användning

DST Cut S13 är en högkvalitativ skärvätska som visat goda resultat i cirkulationssystem för Metso och Voith-pappersmaskiner.
Skärvätskan kan användas i pappersmaskinernas torkparti för smörjning av lager, växlar och extrautrustning samt i hydraulik- och smörjsystem i valsar.

Specifikationer

  • DIN 51517-2

Typiska egenskaper

Densitet vid 15 °C, kg/l: 0,851
Viskositet 40 °C, mm²/s: 12,7
Viskositet 100 °C, mm²/s: 3,32
Viskositetsindex: 126
Flampunkt COC, °C: 180