DST Gear S320

Kontakta oss för offert.

Syntetisk växellådsvätska

Mycket lämplig för smörjning av tungt lastade växellådor och lager även med hög termisk belastning. I jämförelse med mineralbaserade växellådsoljor är det möjligt att förlänga oljebytesintervallen avsevärt.

Ladda ner säkerhetsdatablad (SDS)
Ladda ner tekniskt datablad (TDS)

Ladda ner produktkatalog för att lära dig mera om DST-tekniken

Bulkvolym säljs som ”Olja som tjänst” – Kontakta oss för offert.

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

En syntetisk växellådsvätska, PAO-baserad som med speciellt utvecklade tillsatser tillsatser ger följande fördelar:

 • Ett naturligt högt viskositetsindex.
 • Ett brett temperaturområde.
 • Mycket bra skydd mot höga tryck och stötbelastningar.
 • Mycket bra skydd mot mikropitting.
 • Mycket bra skydd mot korrosion.
 • Oxidationsstabil – lång livslängd.
 • EP-egenskaperna ger ett mycket bra skydd mot slitage och skärningar.

Rekommendationer för användning

DST Gear S320 är mycket lämplig för smörjning av tungt lastade växellådor och lager även med hög termisk belastning. I jämförelse med mineralbaserade växellådsvätskor, är det möjligt att förlänga bytes-intervallen avsevärt.
Vätskan är kompatibel med alla tätningsmaterial och färger som normalt sett specificeras för användning med växellådsvätskor vilket innebär att ingen särskild omställningsprocedur är nödvändig.

Specifikationer

 • AGMA 9005-F16
 • AIST 224
 • David Brown S1.53.106
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 12925-1 Typ CKD

Typiska egenskaper

Färg 1,0
Densitet vid 15 °C, kg/l: 0,856
Viskositet 40 °C, mm²/s: 324
Viskositet 100 °C, mm²/s: 40,1
Viskositetsindex: 177
Flampunkt COC, °C: 262
Lägsta flyttemperatur, °C: -48