DST Gear S68

Kontakta oss för offert.

Syntetisk växellådsolja

Denna syntetiska olja är mycket lämplig för smörjning av tungt lastade växellådor och lager även med hög termisk belastning. I jämförelse med mineralbaserade växellådsoljor, är det möjligt att förlänga oljebytes-intervallen avsevärt.

Ladda ner säkerhetsdatablad (SDS)
Ladda ner tekniskt datablad (TDS)
Ladda ner produktkatalog för att lära dig mera om DST-tekniken

Bulkvolym säljs som ”Olja som tjänst” – Kontakta oss för offert.

 

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

En syntetisk växellådsvätska, PAO-baserad som med speciellt utvecklade tillsatser tillsatser ger följande fördelar:

 • Ett naturligt högt viskositetsindex.
 • Ett brett temperaturområde.
 • Mycket bra skydd mot höga tryck och stötbelastningar.
 • Mycket bra skydd mot mikropitting.
 • Mycket bra skydd mot korrosion.
 • Oxidationsstabil – lång livslängd.
 • EP-egenskaperna ger ett mycket bra skydd mot slitage och skärningar

Rekommendationer för användning

DST Gear S68 är mycket lämplig för smörjning av tungt lastade växellådor och lager även med hög termisk belastning. I jämförelse med mineralbaserade växellådsvätskor, är det möjligt att förlänga bytes-intervallen avsevärt.

DST Gear S68 är kompatibel med alla tätningsmaterial och färger som normalt sett specificeras för användning med växellådsvätskor vilket innebär att ingen särskild omställningsprocedur är nödvändig.

Specifikationer

 • AGMA 9005-F16
 • AIST 224
 • David Brown S1.53.106
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 12925-1 Typ CKD

Typiska egenskaper

Färg 1,0
Densitet vid 15 °C, kg/l: 0,851
Viskositet 40 °C, mm²/s: 69
Viskositet 100 °C, mm²/s: 10,95
Viskositetsindex: 151
Flampunkt COC, °C: 242
Lägsta flyttemperatur, °C: -60