Quakerclean® 8700

Kontakta oss för offert.

Quakerclean® 8700 används som systemrengörare inför skärvätskebyten. Tillsätts tanken minst 8 timmar innan bytet sker. Under denna tid kan bearbetningsprocessen pågå. Se till att skärvätska tillförs samt att filtersystemet fungerar under tiden. Efter tömning rengörs systemet grundligt med vatten innan ny vätska fylls på.

Ladda ner produktblad
Ladda ner säkerhetsblad

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

Denna produkt är en systemrengörare för vattenblandbara skär-och slipvätskesystem. Kan användas för central-system, singelmaskiner eller för blandningstankar. Produkten innehåller speciella tensider, vätmedel och detergenter.

Användningsområden

Används som systemrengörare inför skärvätskebyten. Tillsätts tanken minst 8 timmar innan bytet sker. Under denna tid kan bearbetningsprocessen pågå. Se till att skärvätska tillförs samt att filtersystemet fungerar under tiden. Efter tömmning rengörs systemet grundligt med vatten innan ny vätska fylls på. Följ skrivna instruktioner.

Rengöringsmetod:
Spray.

Smutsborttagning:
Kylvätska, oljeavlagring etc

Rekommendation för användning

Koncentrationsområde:
1–3 % beroende på typ av bearbetning
Temperatur: 10–50 °C
Tryck: 2–80 bars.

Dålig eller inkorrekt preparation av en emulsion kan leda till instabilitet och bakteriell tillväxt vilket förkortar dess livslängd avsevärt. Vid nyfyllning rekommenderas att systemet och alla komponenter som kommer i kontakt med emulsionen noggrant rengörs i förväg. Ett brett utbud av systemrengörare och andra stödkemikalier finns att tillgå.

Typiska egenskaper

Utseende/färg [-] Klar/ljusgul
Densitet vid 15 °C, kg/m3 1020
Lägsta flyttemperatur <4
Utseende utspädd Transparent
pH utspädd 10,1
Korrosionsgränsvärde % DIN 51360 T2 5,00
Alkalinitetsfaktor (pH=5) ml 0,1N/%/ 25 ml 2,14
Refraktometerfaktor %/° Brix 0,0

Rådfråga din representant för ytterligare information.