Lyckad riktad emission i ROCCO Oil Sweden AB

frostingPressrelease

ROCCO Oil Sweden AB har tagit in kapital för att utveckla verksamheten. Intresset för den riktade emissionen om 17 MSEK var stort och emissionen överteckades. Arbetet framåt kommer handla om expansion, utökad organisation, utbyggnad av labb och marknadsföring. Bland investerarna …