Klimatkompensation – ett sätt att lura sig själv?

Rocco OilRoccoOil Sweden AB

En fråga som ofta ställs i samband med kompensation via koldioxidkrediter är om det verkligen bidrar till ökad hållbarhet? Farhågan är att det i realiteten blir ett sätt att köpa sig fri från ansvar och bara skjuter lösningen av problemet på framtiden.