Lyckad riktad emission i ROCCO Oil Sweden AB

frostingPressrelease

ROCCO Oil Sweden AB har tagit in kapital för att utveckla verksamheten. Intresset för den riktade emissionen om 17 MSEK var stort och emissionen överteckades.
Arbetet framåt kommer handla om expansion, utökad organisation, utbyggnad av labb och marknadsföring.

Bland investerarna finns Mats Ingelsson som äger och driver logistikföretaget Pagoda Logistics. Han har också mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom inköp och produktion.

– Den främsta anledningen till att investera i ROCCO Oil Sweden är företagets drivkraft, att verksamheten ligger rätt i tiden och har stor potential att bidra till en mer hållbar industri.

Även Hans Bergh valde att investera i ROCCO Oil Sweden. Som tidigare VD för Permobil och idag aktiv i ett tiotal styrelseuppdrag har han ett gediget nätverk inom svenskt näringsliv.

– Ledningen inger stort förtroende tack vare deras kompetens, passion och engagemang.

Arbetet med emissionen utfördes tillsammans med Placing Corporate Finance, Markets & Corporate Law och Nordic Issuing.

FAKTA, ROCCO Oil Sweden AB
ROCCO Oil Sweden är specialist på högkvalitativa miljöoljor och på att återställa använd industriolja så att den kan användas om och om igen. Olja som tjänst, i stället för förbrukningsvara.

I samarbete med SKF RecondOil etablerar ROCCO Oil Sweden den första svenska produktionsanläggningen i Ånge, med kapacitet för återställning av mer än 3 000 m3 olja per år. Verksamhetens produktion, uppvärmningen av lokalerna och el är 100 procent fossilfri.

KONTAKT
Hans Lejdebring
Marknads- och försäljningschef, ROCCO Oil Sweden AB
hans.lejdebring@roccosweden.se
070-606 99 54