Stockholm Exergi tar effektiva klimatkliv med biologiska smörjoljor

 – Vi måste våga utmana oss om vi ska nå en förändring.

Det säger tribolog Peter Karlsson, ingenjör Teknisk service hos Stockholm Exergi AB. Efter ett halvår med biologiska smörjoljor från ROCCO Oil Sweden i hydraulsystemen har bolaget tagit sig närmare sitt klimatmål, samtidigt som prestandan blivit bättre och personsäkerheten stärkts.

 Stockholm Exergi som ägs av Ankhiale consortium och Stockholms stad producerar fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet. Peter Karlsson är stationerad vid Högdalenverket och är smörjansvarig för bolagets samtliga anläggningar. Nyfikenhet på ROCCO Oil Swedens metod för återvinning av industrioljor utgjorde startskottet för samarbetet, som ledde vidare till utbudet av miljöanpassade smörjmedel. 

– Det som väckte mitt intresse var att miljötänket var så högt på agendan. Vi har målet att skapa en fossilfri verksamhet och då måste vi ta frågan på allvar, säger Peter Karlsson.

Längre hållbarhet, bättre löslighet och ökad säkerhet

Många i branschen lever fortfarande kvar i erfarenheter från de första miljöoljorna som utvecklades på 1990-talet och hade kvalitetsbrister. Men efter cirka ett halvårs användande av den senaste generationens oljor från varumärket Binol kan Peter Karlsson konstatera att kraven nu överträffas och att resultaten till och med är bättre än väntat. 

– En positiv effekt är att oljan sänker temperaturen en aning, vilket ökar dess hållbarhet. En hög temperatur har en direkt påverkan på åldrandet. Man kan likna det med att ställa in ett smörpaket i kylen och sen vrida upp temperaturen – fettets egenskaper förstörs.

Peter Karlsson noterar även en bättre löslighet på biooljan än det alternativ Stockholm Exergi använt tidigare. Ökad personsäkerhet är ytterligare en fördel med oljebytet.

 Oljan städar upp maskineriet invändigt, så i stället för att föroreningar sätter sig forslas de ut. Oljan blir alltså en budbärare, en smutsbärare. Biooljorna är heller inte toxiska för människor. En hudexponering är inte ens en tiondel så farlig som vid en mineralolja. För alla som värnar om personalens hälsa är det en viktig faktor.

Dags för skifte i konservativ bransch

Det var inte utan farhågor Peter Karlsson fattade beslutet att byta smörjoljor i de två hydraulsystem som är först ut hos Stockholm Exergi, men dialogen med och supporten från ROCCO Oil Sweden och tillverkaren Quaker Houghtons har skapat trygghet kring processen. 

De är mer än ett säljande och ett tillverkande bolag. De är närvarande hela vägen och nu utvärderar vi resultaten och fortsätter sedan att utforska området vidare. Nästa steg för mig är att prova en annan Binol-olja, en mättad ester.

Han ser stora möjligheter för fler att välja biologiska smörjmedel, men en utmaning på vägen till att nå den fulla potentialen är att smörj och underhåll historiskt haft låg status. Ett viktigt steg för att höja den borde vara att se det som lika självklart att tillsätta en smörjansvarig ingenjör som det är att ha ansvariga för olika anläggningsdelar såsom pannor, bränsleavdelningar och drift, tycker Peter Karlsson. Han tog själv chansen att nischa in sig på smörjning och certifiera sina kunskaper när arbetsgivaren erbjöd möjligheten.

– Fördelen med att ha den spetskompetensen är att man kan föra en givande dialog med smörjoljebolagen. Man får en förståelse för varandra och kan välja produkter och metoder efter behov, inte bara av gammal vana.

Image

”Vi ska bli klimatpositiva år 2025. Hur kan du bidra?”, står det på Peter Karlssons skärmsläckare varje gång han öppnar datorn. Frågan kommer från bolagets vd. ”Det här är mitt bidrag”, säger tribologen som i samarbete med ROCCO Oil Sweden testar miljöanpassade smörjmedel från Binol i hydraulsystemen. 

Räkna med långsiktiga vinster 

En annan utmaning är prisfrågan som kräver att man skaffar sig en helhetssyn på kostnaden för smörjoljor och väga inköpspriset mot övriga, långsiktigt hållbara vinster. 

– Tidigare har det varit mer lönsamt att laga maskineriet än att förebygga skador, men så bakvänt kan vi inte tänka i dag. I stället för att bara välja den olja som är billigast på ren rutin, måste man se till det mer hållbara alternativets positiva effekter både i form av miljönytta och andra fördelar. 

Just att minska koldioxidutsläppen och göra allt som är möjligt för att nå klimatmålen i samhället och företaget är Peter Karlssons främsta drivkraft. Varje gång han öppnar sin dator, möts han av en skärmsläckare med en fråga från bolagets vd. 

– Det står: ”Vi ska bli klimatpositiva år 2025. Hur kan du bidra?”. Och det här är mitt bidrag, säger han, och fortsätter: 

– Vi är många som är måna om att fasa ut all typ av drift med fossila bränslen, men hela kedjan måste ju vara rätt. Vilka smörjmedel vi har i maskinerna har lika stor betydelse och vi måste våga utmana oss själva om vi ska kunna nå en förändring. För turbin- och hydrauloljor handlar det om enorma volymer, så där blir insatserna betydelsefulla. 

Dialogen med och supporten från ROCCO Oil Sweden och tillverkaren Quaker Houghtons har skapat trygghet kring processen att byta till miljöanpassade smörjmedel. ”De är mer än ett säljande och ett tillverkande bolag. De är närvarande hela vägen och nu utvärderar vi resultaten och fortsätter sedan att utforska området vidare”, säger Peter Karlsson, tribolog och smörjansvarig ingenjör.

Fördelarna 

Fördelar med bytet till miljöanpassade smörjoljor hos Stockholm Exergi 

  • Minskad användning av fossila smörjmedel och därmed minskade koldioxidutsläpp 
  • Lägre temperatur som ger oljan ökad livslängd 
  • Bättre löslighet som gör att oljan städar upp maskineriet 
  • Säkrare arbetsmiljö eftersom oljan inte är toxisk vid hudkontakt. 

Läs fler kundcase

Miljöoljor

Smörjmedel för sågverk

50% lägre förbrukning av med miljöolja.

Läs mer

Bättre drift och ökad lönsamhet

Skräddarsydda egenskaper, längre livslängd och lägre kostnad.
Läs mer

DST-oljor

DST-tekniken i praktiken.

Honingsolja

Cirkulär användning av olja vid tillverkning av motorer.
Läs mer

Hydraulolja

Cirkulär användning av olja i bilindustrin i Mexico.
Läs mer

Rullolja

Cirkulär användning av olja hos världsledande teknikföretag i Sverige.
Läs mer

Transformatorolja

Cirkulär användning av transformatorolja i USA.
Läs mer

Våra oljor – shop/produktguide