Image

Åke Byheden, erfaren tribolog och expertrådgivare till Rocco Oil Sweden, har drivit på utvecklingen sedan miljöoljornas barndom. ”Jag har haft förmånen att få ganska fritt spelrum i utvecklingsarbetet och lyckats ta fram ett par unika produkter.”


Bättre drift och ökad lönsamhet med miljöoljor

Skräddarsydda egenskaper, längre livslängd och lägre kostnad. Miljöanpassade oljeprodukter innebär vinster för både ditt företag och jordklotet.

– På smörjmedelssidan har vi kommit så långt att produkterna till och med är bättre än mineraloljor, säger Åke Byheden, som arbetat med forskning och utveckling i 30 år.

Fördomar mot miljöanpassade produkter inom smörjmedel sitter tyvärr djupt och grundar sig i de första vegetabiliska oljor som användes när kraven på nedbrytbarhet ökade inom skogssektorn under 1990-talet.

– Produkterna höll inte måttet speciellt väl. De hade kort livslängd och stelnade på vintern, vilket ledde till mycket besvärligheter, minns Åke Byheden.

Bättre än traditionella val

Sedan dess har han varit med och drivit utvecklingen av högkvalitativa smörjmedel på miljöanpassad bas. De första stora framgångarna vann man inom vattenkraften, där turbinolja baserad på ester (en kemisk förening av alkohol och syra) inte bara visade sig fungera – den ledde också till energibesparingar genom att minska friktionen i turbinen.

– Just att miljöanpassade smörjmedel är tekniskt bättre än traditionella val, är inte alla bekanta med. Esterbaserade hydrauloljor kan spara energi och bidra till att funktionen i stort blir bättre. De minskar slitaget på maskinerna, som då håller betydligt längre vilket leder till stora ekonomiska besparingar på investeringssidan, säger Åke Byheden.


“Det finns en allmän uppfattning om att miljöanpassade produkter, inte bara smörjmedel, är sämre än det man haft tidigare. Men det stämmer verkligen inte“


Som tribolog, formulerare och smörjtekniker har han fortsatt utveckla egenskaper i esterbaserade produkter som erbjuder mycket större flexibilitet än mineraloljor.

– Redan från basvätskan kan jag bestämma vilka egenskaper produkten ska ha och dessutom är den miljöanpassad. Det finns en allmän uppfattning om att miljöanpassade produkter, inte bara smörjmedel, är sämre än det man haft tidigare. Men det stämmer verkligen inte, säger han.

Miljöfaktor med stor styrka

Rocco Oil har anlitat Åke Byheden som expertrådgivare och han tog sig an uppdraget eftersom han anser att Rocco Oil Swedens cirkulära modell för smörjmedel bidrar med ytterligare en hållbarhetsdimension som har mycket goda framtidsutsikter.

– Det är ett helt nytt sätt att hantera smörjmedel där kunderna får hyra olja i stället för att köpa och förbruka. Rocco Oil Swedens stora styrka är miljöfaktorn i den så kallade DST-processen där de hämtar in, återställer och återanvänder oljan flera gånger om.

Allt fler branscher står inför faktumet att de måste ställa om till miljöanpassade smörjmedel. Lagstiftning driver på, men ett positivt grupptryck för hållbara val är nästan minst lika viktigt.

– Många har fossilfrihet som mål i dag och det kommer troligen att driva på omställningen ännu mer än lagkrav. När fler får förståelse för att miljöanpassade smörjmedel dessutom gör att systemen fungerar bättre och ger ekonomiska fördelar kan utvecklingen rulla på ganska snabbt, säger Åke Byheden.

 

Därför ska du välja miljöanpassade smörjmedel, EAL (Environmental Adapted Lubricants)

  • De har särskilt anpassade egenskaper som optimerar driften
  • De har längre livslängd och ger därför mer för pengarna
  • De minskar slitaget i maskinen, vilket håller nere kostnaderna för nyinköp
  • De stärker företagets hållbarhet och bidrar till fossilfri verksamhet
  • De är nedbrytbara vilket är en viktig miljöfaktor för Total Loss Lubricants (förbrukningssmörjmedel) och vid läckage från systemen.

Läs fler kundcase

Miljöoljor

Smörjmedel för sågverk

50% lägre förbrukning av med miljöolja.

Läs mer

DST-oljor

DST-tekniken i praktiken.

Honingsolja

Cirkulär användning av olja vid tillverkning av motorer.
Läs mer

Hydraulolja

Cirkulär användning av olja i bilindustrin i Mexico.
Läs mer

Rullolja

Cirkulär användning av olja hos världsledande teknikföretag i Sverige.
Läs mer

Transformatorolja

Cirkulär användning av transformatorolja i USA.
Läs mer

Våra oljor – shop/produktguide