Anrika Witte Industrier installerar senaste generationens oljefiltrering

Witte Industrier väljer SKF RecondOil Box för minskat miljöavtryck och ökad driftsäkerhet. ROCCO Oil Sweden är leverantör, och står för löpande labbtester av oljorna till de nästan 30 hydraulsystemen.

Witte Industrier i Lidköping har över 60 års erfarenhet av industriell tillverkning. Bland kunderna finns SKF, Volvo Penta och Ovako. Kvalitetskraven är ofta mycket höga, vilket avspeglar sig i noggrant underhåll och strikta kvalitetsprocesser.

Efter en testperiod har företaget valt att installera en oljefiltreringslösning baserad på SKF RecondOil Box, levererad av ROCCO Oil Sweden.

– Jag har följt ROCCO Oil Sweden länge och att den här typen av teknik har varit på gång. Efter ett seminarium om oljerengöring valde vi att satsa på det här, säger Martin Lööf, kvalitets- och underhållschef på Witte Industrier.

Witte Industrier har höga krav på tillgänglighet i maskinparken, och förebyggande underhåll är viktigt för att minimera risken för oplanerade driftstopp. Olja av hög kvalitet är en central del av detta.

– Tidigare bytte vi olja årligen. Nu kan vi köra filtreringen en eller två gånger per år, och sedan byta oljan kanske bara var femte år, säger Martin Lööf.

– Vi har en miljötanke med att inte behöva yta olja lika ofta. Att vi dessutom får renare olja än tidigare, och tack vare det färre haverier och stillestånd, är en otrolig bonus.

ROCCO Oil Sweden har fått förtroendet att leverera systemet och regelbundna labbtester till Witte Industrier. Allt för ökad kvalitet i produktionen, högre leveranssäkerhet och minskat miljöavtryck.

– Vi körde testet på tre maskiner. Nu förbereder vi resten av maskinparken för inkoppling till systemet, säger Martin Lööf.

Fakta 

Testerna visade inom några dagar tydligt hur bland annat varnish reducerades helt. Varnish är en skadlig restprodukt som skapas i nedbrytningsprocessen av oljans olika delar och egenskaper och den kan skapa stora funktionsproblem.

Dessutom minskade partikelhalter i hydrauloljan med upp till 86 procent i de redan välunderhållna och rena systemen. Ett sätt att rapportera antalet smutspartiklar i en olja kan också beskrivas enligt ISO 4406 = 11/9/<1, vilket är en väldigt ren och fin olja.

En helt ny hydraulolja från oljeleverantörerna är i princip aldrig så ren som den använda oljan blev efter reningen med SKF RecondOil Box.


Läs fler kundcase

Miljöoljor

Effektiva klimatkliv

Stockholm Exergi tar effektiva klimatkliv med biologiska smörjoljor.

Läs mer

Smörjmedel för sågverk

50% lägre förbrukning av med miljöolja.

Läs mer

Bättre drift och ökad lönsamhet

Skräddarsydda egenskaper, längre livslängd och lägre kostnad.
Läs mer

DST-oljor

DST-tekniken i praktiken.

Honingsolja

Cirkulär användning av olja vid tillverkning av motorer.
Läs mer

Hydraulolja

Cirkulär användning av olja i bilindustrin i Mexico.
Läs mer

Rullolja

Cirkulär användning av olja hos världsledande teknikföretag i Sverige.
Läs mer

Transformatorolja

Cirkulär användning av transformatorolja i USA.
Läs mer

Våra oljor – shop/produktguide