Image

Återanvänd din olja
om och om igen

ROCCO Oil Sweden använder en patenterad teknologi som gör det möjligt att inte bara återvinna använd olja utan även regenerera den så att oljan kan användas i samma maskiner om och om igen. Tekniken, Double Separation Technology – DST, är kommersiellt verifierad med svenska företag.

Vi återställer oljan – vi stannar inte vid att återanvända den. Återställning av olja med hjälp av DST är betydlig mer kostnadseffektivt jämfört med vad ny olja kostar. Till detta kommer en proportionerligt stor minskning av din miljöbelastning såsom koldioxidutsläpp, filterrester, destruktion med mera.

Vår anläggning i centrala Ånge ligger i direkt anslutning till järnvägen vilket innebär transporter med minimalt koldioxidutsläpp.

Fördelar och samhällsnytta

  • Återanvänd din olja om och om igen
  • Minimalt miljöavtryck och koldioxidutsläpp
  • Maximal produktivitet och produktkvalitet
  • Lägre kostnader för inköp, hantering och bortskaffning
  • Inga kostnader för deponi eller destruktion

Lägre kostnad frigör kapital till annat

Minskad miljöpåverkan ger ökad konkurrenskraft och efterfrågan

Förbättrad oljekvalité ger minskat slitage och längre livslängd på utrustning


DST - en cirkulär användning av olja som verkligen fungerar

Genom att kombinera SKFs patenterade Double Separation Technology (DST) med högpresterande SKF-olja kan vi förlänga oljans livslängd nästan oändligt.