Image

Hyr dina industrioljor
och skapa flera vinster


Olja som tjänst innebär en lönsam och miljömässigt hållbar användning av oljor. Du sänker verksamhetens oljekostnader och minskar samtidigt miljöavtryck och koldioxidutsläpp. Med en helhetssyn på din verksamhets unika behov levererar vi industrioljor i ett system som anpassas till dina egna underhållsplaner.

När oljan är använd samlar vi in den för återställning och levererar den igen med samma höga kvalitet. Din hantering av olja förvandlas från en förbrukningsvara till en lönsam, cirkulär och hållbar ekonomi som uppfyller lagstadgade krav och kraftigt minskar dina koldioxidutsläpp. Med olja som tjänst förändras dagens affärsmodell från volymtillverkning till servicebaserad användning av olja.


Återanvänd din olja om och om igen

ROCCO Oil Sweden använder en patenterad teknologi som gör det möjligt att inte bara återvinna använd olja utan även regenerera den så att oljan kan användas i samma maskiner om och om igen. Tekniken, Double Separation Technology – DST, är kommersiellt verifierad med svenska företag.

Vi återställer oljan – vi stannar inte vid att återanvända den. Återställning av olja med hjälp av DST är betydlig mer kostnadseffektivt jämfört med vad ny olja kostar. Till detta kommer en proportionerligt stor minskning av din miljöbelastning såsom koldioxidutsläpp, filterrester, destruktion med mera.

Vår anläggning i centrala Ånge ligger i direkt anslutning till järnvägen vilket innebär transporter med minimalt koldioxidutsläpp.

Fördelar och samhällsnytta

  • Återanvänd din olja om och om igen
  • Minimalt miljöavtryck och koldioxidutsläpp
  • Maximal produktivitet och produktkvalitet
  • Lägre kostnader för in köp, hantering och bortskaffning
  • Inga kostnader för deponi eller destruktion

Lägre kostnad frigör kapital till annat

Minskad miljöpåverkan ger ökad konkurrenskraft och efterfrågan

Förbättrad oljekvalité ger minskat slitage och längre livslängd på utrustning


DST - en cirkulär användning av olja som verkligen fungerar

Genom att kombinera SKFs patenterade Double Separation Technology (DST) med högpresterande SKF-olja kan vi förlänga oljans livslängd nästan oändligt.