DST online eller DST offline

Två sätt att återställa din olja

DST online - återställning direkt på din maskin

Vi installerar ett DST-system direkt på din maskin. Rengöring och återställning av oljan sker när maskinen är i drift. Oljan hålls kontinuerligt ren ned till nanonivå och smörjer med högsta prestanda. Du slipper kostsamma avbrott för oljebyten och bortskaffning av förbrukad olja. Systemet är skalbart beroende på volym, föroreningsnivå och erforderlig genomströmning.
Image

DST offline - återställning i vår anläggning

När oljan i din maskin har nått lägsta acceptabla nedbrytnings- och förorenings nivå byts den ut till ny återställd olja och den gamla transporteras till vår DST-anläggning i Ånge. Här återställs oljan, föroreningar och partiklar ned till nanonivå avlägsnas, additiver justeras och kvaliteten kontrolleras. När återställningsprocessen är klar certifieras oljan för återanvändning.
Vid nästa oljebyte använder du samma olja igen och har sparat kostnader för både inköp och bortskaffning. Du har nu en lönsam högkvalitativ och cirkulär användning av dina industrioljor och gör en betydande insats för vår miljö.


Image
Våra oljor – shop/produktguide


Lägre kostnad frigör kapital till annat

Minskad miljöpåverkan ger ökad konkurrenskraft och efterfrågan

Förbättrad oljekvalité ger minskat slitage och längre livslängd på utrustning