Återställningsbara DST-oljor

Våra DST-oljor bygger på en basolja med mycket hög kvalitet från SKF. Oljorna är speciellt designade för industriell prestanda och cirkulär användning. I kombination med speciellt utvecklade tillsatser är DST-oljorna anpassningsbara för att möta kundspecifika behov.

Genom att kombinera SKFs patenterade Double Separation Technology (DST) med högpresterande SKF-olja kan vi förlänga oljans livslängd nästan oändligt.


Miljöanpassade produkter

ROCCO Oil Sweden AB är distributör i Sverige för Binols högkvalitativa miljöanpassade produkter i segmenten Skog och Anläggning.

Miljöanpassade produkter går också under beteckningen EAL (Environmental Adapted Lubricants) som belastar miljön mindre än andra smörjmedel.

Utvecklingen av EAL har sprungit ifrån mineraloljorna inom fler användningsområden, inte bara miljömässigt utan också tekniskt. EAL är baserade på syntetiska och naturliga estrar och har lång hållbarhet och mycket bra smörjningsegenskaper.

Andra egenskaper som är betydligt bättre än för EAL jämfört med mineraloljor är exempelvis mycket bra luftavskiljning som väsentligt minskar problem i hydraulsystem med kort omsättningstid av hydraulvätska.

Ett annat exempel är den goda vidhäftningen som innebär att förbrukningen för ”Total Loss Lubricants” minskar avsevärt. Här spelar också nedbrytbarheten en stor roll eftersom produkterna inte samlas upp utan ofta hamnar i naturen.

EAL miljöfördelar är naturligtvis att produkterna fyller kraven på Nedbrytbarhet, Toxicitet och Förnybarhet ( = Fossilfria).

Det går åt mindre resurser för framställning av EAL jämfört med andra typer av smörjmedel. Det gör att CO2-avtrycket och energibelastningen blir mindre vilket är viktigt i vår strävan att bidra till minskad klimatpåverkan.Våra oljor – shop/produktguide

DST - en cirkulär användning av olja som verkligen fungerar

Genom att kombinera SKFs patenterade Double Separation Technology (DST) med högpresterande SKF-olja kan vi förlänga oljans livslängd nästan oändligt.