Sänk dina faktiska kostnader

och gör miljön till en vinnare

Så sänker du dina oljekostnader med 60.000 kronor vid hyra av 10 m3 DST-olja

När du hyr din olja av oss ansvarar vi för att hämta och transportera den använda DST-oljan till vår anläggning i Ånge. Du slipper avgifter för deponi eller destruktion, kostnader på 2–10 kronor per liter och ibland mer, eftersom återställning av en DST-olja enligt EU-direktiv klassas som produkthantering och inte hantering av spillolja.

Med Rocco Oil Sweden som partner sänker du din totala inköpskostnad för olja. I praktiken innebär det att när du hyr olja från oss blir kostnaden för en liter återställd olja lägre jämfört med att köpa ny olja från din vanliga oljeleverantör.

Vår ekonomiska vinst delar vi med våra kunder när det är möjligt. När en DST-olja kommer tillbaka till oss för återställning den 3:e gången sänker vi priset med 5–15 procent.

Image

Räkneexempel:

Låt oss räkna på att du hyr 10 m3 av en DST-olja som kostar 60 kronor per liter.

När oljan kommer tillbaka för återställning den 3:e gången sänker vi priset med 10 procent. Literpriset för DST-oljan sänks därmed från 60 kronor per liter till 54 kr per liter.

(60 - 54) x 10 000 = 60 000.

Du sparar 60 000 kronor per återställning av 10 m3 DST-olja.

Prissänkningar kan variera beroende på typ av olja, volym, antal gånger återställning är möjlig etc. Vårt långsiktiga mål är att kunna sänka priset per liter återställd olja med hela 15 procent för våra kunder.


Våra oljor – shop/produktguide


Lägre kostnad frigör kapital till annat

Minskad miljöpåverkan ger ökad konkurrenskraft och efterfrågan

Förbättrad oljekvalité ger minskat slitage och längre livslängd på utrustning