BioSafe CON 46/68 W

Kontakta oss för offert.

BioSafe CON 46/68 Wvsedd för året-runt-bruk i kedjetransportörer inom massa- och pappersindustrin samt i miljömässigt känsliga områden som t.ex. sågverk.
Produkten har s.k. naturlig positiv polaritet vilket gör att den har mycket god vidhäftningsförmåga mot metaller, vilket säkerställer god smörjförmåga. Produktens utmärkta smörjegenskaper och penetreringsförmåga, både i torr och fuktig miljö, medför minskad friktion och slitage av ingående komponenter. Produkten ger dessutom ett mycket gott korrosionsskydd.

Ladda ner säkerhetsblad

BULK-volymer enligt offert – kontakta oss!

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

BioSafe CON 46/68 W är en icke vattenblandbar transportkedjeolja baserad på förnybara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk samt ej heller hudirriterande.

Produkten ska användas outspädd.

Applikationer

Avsedd för året-runt-bruk i kedjetransportörer inom massa- och pappersindustrin samt i miljömässigt känsliga områden som t.ex. sågverk.
Produkten har s.k. naturlig positiv polaritet vilket gör att den har mycket god vidhäftningsförmåga mot metaller, vilket säkerställer god smörjförmåga. Produktens utmärkta smörjegenskaper och penetreringsförmåga, både i torr och fuktig miljö, medför minskad friktion och slitage av ingående komponenter. Produkten ger dessutom ett mycket gott korrosionsskydd.

Tack vare de goda smörjande egenskaperna kan oljeförbrukningen i regel minska avsevärt i jämförelse med mineraloljebaserade produkter, utan att äventyra slitageskyddet för gejdrar och kedjornas leder.

I anläggningar utrustade med centralsmörjsystem kan oljekonsumtionen lätt avläsas och totalekonomin kalkyleras vid jämförelse med konventionell mineralolja.

Rekommendationer för användning

Lagras och hanteras vid -20 till +40°C. Lagras i torr miljö och skyddas från extrema temperaturer.
Rekommenderad lagringstid: >24 månader.

Vid nyfyllning rekommenderas att systemet och alla komponenter som kommer i kontakt med oljan noggrant rengörs i förväg.

Typiska egenskaper

Densitet vid 20 °C, kg/m3 917
Viskositet 40 °C, mm²/s 49
Viskositet 100 °C, mm²/s 11
Viskositet 20 °C, mm²/s 880
Viskositetsindex 230
Färg Gul/brun
Flampunkt COC, °C >290
Lägsta flyttemperatur, °C -36