Binol Proc 32

Kontakta oss för offert.

Binol Proc 32 är avsedd för tekniska ändamål, såsom baskomponent vid tillverkning av t.ex. gummi, speciella saneringsmedel eller formulerade smörjmedel. Kan även användas som släppmedel vid vissa metallbearbetningsprocesser och i ren form som smörjmedel i enklare applikationer.

Ladda ner säkerhetsblad

Kontakta oss för offert

Beskrivning

Binol Proc 32 är en icke vattenblandbar processolja baserad på förnybara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk samt ej heller hudirriterande.

Produkten ska användas outspädd.

Applikationer

Avsedd för tekniska ändamål, såsom baskomponent vid tillverkning av t.ex. gummi, speciella saneringsmedel eller formulerade smörjmedel.Kan även användas som släppmedel vid vissa metallbearbetningsprocesser och i ren form som smörjmedel i enklare applikationer.

Rekommendationer för användning

Lagras och hanteras vid +5 till +40°C. Lagras i torr miljö och skyddas från extrema temperaturer.
Rekommenderad lagringstid: >24 månader.
Vid nyfyllning rekommenderas att systemet och alla komponenter som kommer i kontakt med oljan noggrant rengörs i förväg.

Rekommendation för optimal prestanda och livslängd:
• Undvik att produkten förorenas av vatten.
• Minimera förekomst av vattenbaserade bearbetnings- eller tvättvätskor.
• Minimera förekomst av läckoljor (hydraul- gejdoljor m.m.).
• Använd korrekt utrustning för filtrering av spån, o.dyl.
• Undvik överhettning.

Tekniska egenskaper

Densitet vid 20 °C, kg/m3 920
Viskositet 40 °C, mm²/s 36
Viskositet 100 °C, mm²/s 8
Färg Gul/brun
Flampunkt COC, °C >250
Lägsta flyttemperatur, °C -15

Rådfråga din representant för ytterligare information.