Bio Safe BOEM

Kontakta oss för offert.

Används utspädd i vatten som kyl-, smörj- och rengöringsvätska för sågband och klingor inom sågverksindustrin. Produkten är ett alternativ till mineraloljebaserade kyl- och rengöringsoljor inom sågverksindustrin.

Ladda ner säkerhetsblad

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.

Beskrivning

Emulgerande olja baserad på avancerad esterteknologi från förnybara råvaror. Produkten är ett vattenblandbart koncentrat avsett att användas inom sågverksindustrin.

Applikationer

Används utspädd i vatten som kyl-, smörj- och rengöringsvätska för sågband och klingor inom sågverksindustrin. Produkten är ett alternativ till mineraloljebaserade kyl- och rengöringsoljor inom sågverksindustrin.

Fördelar

  • Fri från mineralolja
  • Baserad på förnybara råvaror
  • Ger ett mycket gott rostskydd

Rekommendationer för användning

Koncentratet späds till en brukslösning av 2-5% olja i vatten. Produkten ger en mjölkvit och mycket stabil emulsion med mycket gott rostskydd (tillsätt alltid koncentrat till vatten, ej omvänt).

Produkten kan appliceras förblandad eller företrädesvis via injektor. Emulsion som förblandats har begränsad lagringstid.

Lagras och hanteras vid +10 till +40°C. Lagras i torr miljö och skyddas från extrema temperaturer.
Förvara förblandad emulsion under en begränsad tid.

Dåligt eller inkorrekt underhåll av en emulsion kan leda till instabilitet och bakteriell tillväxt vilket förkortar dess livslängd avsevärt. Vid nyfyllning rekommenderas att systemet och alla komponenter som kommer i kontakt med emulsionen noggrant rengörs i förväg. Ett brett utbud av systemrengörare och andra stödkemikalier finns att tillgå.

Tekniska egenskaper

Densitet vid 20 °C, kg/m3 920
Viskositet 40 °C, mm²/s 40
Viskositet 20 °C, mm²/s 90
Färg Gul/mörkgul
Flampunkt COC, °C >300
Lägsta flyttemperatur, °C -48

Rådfråga din representant för ytterligare information.