Bio Band 5

Kontakta oss för offert.

Bio Band 5 används för rengöring och smörjning av bandsågar, cirkelsågar och hyvelbord inom sågverksindustrin. Kan även användas för allmän avfettning av smutsade maskindetaljer eller ytor.

Produkten reducerar förbrukningen samt förlänger sågbandens slipintervall och är ett miljöanpassat alternativ till mineraloljor, t.ex. diesel.

Ladda ner produktblad
Ladda ner säkerhetsblad

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

Bio Band 5 är en icke vattenblandbar olja baserad på förnybara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk samt ej heller hudirriterande. Produkten ska användas outspädd.

Applikationer

Används för rengöring och smörjning av bandsågar, cirkelsågar och hyvelbord inom sågverksindustrin. Kan även användas för allmän avfettning av smutsade maskindetaljer eller ytor.
Produkten reducerar förbrukningen samt förlänger sågbandens slipintervall och är ett miljöanpassat alternativ till mineraloljor, t.ex. diesel.

Rekommendationer för användning

Lagras och hanteras vid +5 till +40°C. Lagras i torr miljö och skyddas från extrema temperaturer.
Rekommenderad lagringstid: >24 månader.
Vid nyfyllning rekommenderas att systemet och alla komponenter som kommer i kontakt med oljan noggrant rengörs i förväg.

Rekommendation för optimal prestanda och livslängd:

• Undvik att produkten förorenas av vatten.
• Minimera förekomst av vattenbaserade tvättvätskor.
• Använd korrekt utrustning för filtrering.
• Undvik överhettning.

Rådfråga din representant för ytterligare information.

Typiska egenskaper

Densitet 20 °C, kg/m3 880
Viskositet 40 °C, mm²/s 4,5
Viskositet 20 °C, mm²/s 7
Färg Gul/Gulgrön
Flampunkt COC, °C >150
Lägsta flyttemperatur, °C -15